ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΜΜ. ΑΝΔΡΟΝΑ

Δώσε τη δική σου λύση στο δικό σου πρόβλημα.

Πάροδος Μινωταύρου 14, Ηράκλειο Κρήτη

Καλέστε μας

+30 6936784562

Διαμεσολάβηση : Λύση Πολιτισμού

Διαμεσολάβηση είναι ενα μέσο εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με την βοήθεια και συνδρομή του διαμεσολαβητή, δηλαδή, ενός τρίτου, ανεξάρτητου και ουδέτερου ως προς τα μέρη προσώπου, επιχειρούν να καταλήξουν μέσω της διαπραγμάτευσης μεταξύ τους, σε μια βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική διευθέτηση της διαφοράς τους.