Βιογραφικό

Αριστέα Εμμ. Ανδρονά.

Το 2018 πιστοποιήθηκε ως διαμεσολαβήτρια από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης-ΙΚΔΘ σε συνεργασία με τον διεθνή φορέα ADR-ODR International και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων και είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Απρίλιο του 2019. Τον Αύγουστο του 2019  ολοκλήρωσε μετεκπαίδευση στην ιατρική διαμεσολάβηση  στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης ΝΙΚΙ σε συνεργασία με τον διεθνή φορέα ADR Hellenic Center.

Με δεκαπενταετή εργασία  σε συμβολαιογραφείο έχει αποκτήσει πείρα σε θέματα ακινήτων (εκτιμήσεων και αντικειμενικών αξιών), κληρονομικών θεμάτων και σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

“Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.”